Back to top

Privacybeleid

Privacybeleid.

Deze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand met een identificatienummer, dat bij het gebruik van onze website, overgebracht en opgeslagen wordt op jouw computer, samen met de andere, opgevraagde data. Het opslaan van deze cookies helpt ons om de website op jou af te stemmen en het gebruik ervan te vereenvoudigen, bijvoorbeeld door bepaalde door jou ingevulde informatie op te slaan zodat je deze niet telkens opnieuw hoeft in te vullen. De gegevens worden daar voor een later moment opgeslagen en dient ter authentificatie van de gebruiker.

Omdat cookies eenvoudige bestanden en geen uitvoerbare programma’s zijn, leveren ze geen potentieel gevaar op voor jou computer. Afhankelijk van de geselecteerde voorkeuren in jouw internetbrowser, worden cookies mogelijk automatisch geaccepteerd. Deze voorkeuren kunnen gewijzigd worden en het opslaan van cookies kan gedeactiveerd of ingesteld worden. In geval van een de activatie van het gebruik van cookies zullen bepaalde functies van de website niet langer, of slechts in gelimiteerde vorm, beschikbaar zijn.

Welke persoonsgegevens verzamelen we en wanneer doen we dat?

Wanneer u in onze webshop een Windmillkey product koopt vragen wij u om bepaalde persoonsgegevens mee te delen.

Deze persoonsgegevens kunnen zijn:
· Uw contactgegevens, inclusief naam, e-mail, telefoonnummer en fysiek adres;
· Persoonlijke kenmerken, inclusief geslacht en geboortedatum;
· Uw betalingsgegevens;
· Uw creditcard gegevens die wij geanonimiseerd van onze payment service providers ontvangen;
· Uw persoonlijke voorkeuren zoals marketing- en cookiekeuzes;

Waarom en hoe we uw persoonsgegevens gebruiken en verwerken?

Wij gebruiken de persoonsgegevens die we van u verzamelen voor de volgende doeleinden:
· Om de door u gewenste producten en diensten te leveren: wanneer u www.windmillkey.com gebruikt, zullen wij uw gegevens gebruiken om u het door u geselecteerde product te leveren en om u extra garantie te leveren.
· Voor de bedrijfsvoering van Windmillkey: wij kunnen de door u meegedeelde gegevens gebruiken als dat nodig is voor onze bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld, als u een aankoop doet, kunnen we de informatie gebruiken voor onze boekhouding.
· Om de rechten, eigendom of veiligheid van Windmillkey of anderen te beschermen: wij kunnen de gegevens over hoe u onze website gebruikt ook gebruiken om fraude, misbruik, illegaal gebruik en inbreuken op onze gebruiksvoorwaarden te voorkomen en op te sporen en om gerechtelijke bevelen, verzoeken van de overheid en toepasselijke wetten na te leven.
· Voor algemene onderzoeks- en analytische doeleinden: we verwerken gegevens over hoe onze bezoekers onze website gebruiken om het gedrag en de voorkeuren van klanten beter te begrijpen.

Wij verwerken uw persoonsgegevens altijd op grond van een wettelijke grondslag. De wettelijke grondslagen die wij gebruiken zijn:
· De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigd belangen. Onze gerechtvaardigde belangen omvatten het kunnen uitvoeren van de bovenstaande doeleinden.
· De verwerking is noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst waarbij u partij bent;
· U hebt toestemming gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens.

Delen van uw persoonsgegevens.

Windmillkey deelt uw persoonsgegevens liever niet met derden. Als dat toch gebeurt is dat met een specifieke reden. Het gaat dan om:
· Derde-dienstverleners die persoonsgegevens verwerken ten behoeve van Windmillkey, bijvoorbeeld voor de verwerking van transport, kredietkaart- en betalingsgegevens.

Bescherming en beheer van uw persoonsgegevens.

· Encryptie & Beveiliging: Wij doen ons best om uw gegevens veilig te verwerken en te bewaren. Wij gebruiken daar voor diverse technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen, inclusief encryptie en authenticatiemiddelen. Uw persoonsgegevens worden verwerkt en bewaard op systemen achter beveiligde netwerken en zijn alleen toegankelijk voor een beperkt aantal personen met speciale toegangsrechten voor deze systemen.
· Bewaring van uw gegevens: Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig voor de doeleinden waarvoor we deze verzamelen, behalve wanneer de wet anders vereist.
· Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens: U heeft het recht op toegang tot uw gegevens, op gegevensoverdracht en tot beperking, wijziging of verwijdering van die gegevens als de door ons opgeslagen gegevens onjuist of onrechtmatig zijn. U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens; in het bijzonder heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van marketing die rechtstreeks aan u is gericht. In gevallen waarin wij uw specifieke toestemming hebben verkregen voor de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u uw toestemming intrekken. U kunt ons over het voorgaande bereiken door een e-mail te sturen naar info@windmillkey.com.

Cookies.

Wanneer u onze website gebruikt, ontvangt Windmillkey informatie van uw browser en slaat deze informatie op. Wij gebruiken verschillende methodes, zoals cookies, om deze informatie te verzamelen, en deze kan de volgende (persoons)gegevens bevatten: (i) IP-adres; (ii) unieke cookie code, cookie informatie en informatie of uw apparaat al dan niet uitgerust is met software die toegang biedt tot bepaalde functies; (iii) unieke ID, type van toestel en schermresolutie; (iv) domein, browsertype en taal, (v) besturingssysteem en systeeminstellingen; (vi) land en tijdzone; (vii) informatie over uw interactie met onze site, zoals klikgedrag, aankopen en aangegeven voorkeuren, (viii) toegangstijden en refererende URL’s.

Wij gebruiken cookies om het gebruik van www.windmillkey.com door onze klanten te volgen en om inzicht te krijgen in de voorkeuren van onze klanten. Ons doel is om zo onze klanten beter van dienst te zijn en hun online-ervaring te verbeteren. De gegevens die wij via cookies verkrijgen bewaren wij niet langer dan nodig voor de doeleinden waarvoor we deze verzamelen, behalve wanneer de wet anders vereist.
In het algemeen zijn er twee categorieën van cookies die we op onze website gebruiken:
· Functioneel: Deze cookies zijn nodig voor de basisfunctionaliteiten van www.windmillkey.com en zijn daarom altijd ingeschakeld. Tot deze categorie behoren cookies die ervoor zorgen dat het winkelwagentje en het check-out proces mogelijk zijn, ze helpen bij beveiligingskwesties en bij het naleven van regelgeving.
· Prestaties: Met behulp van deze cookies kunnen we de functionaliteit van onze website verbeteren door het gebruik ervan te volgen. In sommige gevallen zorgen deze cookies ervoor dat we uw verzoek sneller kunnen verwerken en maken deze cookies het mogelijk voor ons om de door u geselecteerde voorkeuren te onthouden. Wij maken gebruik van Google Analytics.

Contact.

Al uw vragen, opmerkingen en zorgen met betrekking tot dit privacy- & cookiebeleid en onze privacypraktijken zijn welkom. Neem contact met ons door een e-mail te sturen naar info@windmillkey.com.